Informatie over de praktijkvoering – De Mondzorgkliniek – Bunschoten

Informatie over de praktijkvoering

Graag werken wij samen met u aan een optimale en voorspelbare mondgezondheid. Dat betekent zowel inzet en betrokkenheid van ons als van u. Om uw verblijf bij
De Mondzorgkliniek zo onbezorgd en soepel mogelijk te laten verlopen, vragen wij uw aandacht voor onderstaande informatie:

  • Bij ieder bezoek graag uw legitimatiebewijs, afsprakenkaart en verzekeringspas meenemen.
  • Wijzigingen in verzekering, adres of medicatiegebruik graag tijdig doorgeven.
  • Graag 5 minuten vóór de afspraaktijd aanwezig zijn.

Wat betreft de wijze van betalen, zijn er twee opties:

A)  Binnen 1 week na behandeling ontvangt u digitaal per email via Infomedics Zorg B.V. de nota uw eigen bijdrage. Hierin is het deel waarvoor uw aanvullend verzekerd bent al verrekend.

B)  Aan de balie is het mogelijk te betalen via PIN. U ontvangt dan van ons de reeds voldane factuur. Indien u aanvullend verzekerd bent voor de tandarts, kunt u die direct doorsturen naar uw zorgverzekeraar.

C)  Tandheelkundige kosten voor kinderen tot 18 jaar worden volledig betaald vanuit de basisverzekering. Hiervan ontvangt u dan ook geen nota.

D)  Bij het niet voldoen van betalingen zijn wij genoodzaakt dit door te sturen naar Medicas b.v. te Breda.

  • Bij meer uitvoerige behandelingen boven de €250,00 kunt u van ons vooraf een begroting ontvangen

Afspraken:

  • Wij reserveren tijd voor u in de agenda. Als de afspraak onverwacht niet kan doorgaan, geef dit dan door de weeks uiterlijk 48 uur van tevoren telefonisch aan ons door via: 033-299 95 33 of 24/7 per mail via: info@demondzorgkliniek.nl.
  • Als u onverwacht op maandag niet kan komen, geef dit dan uiterlijk de vrijdagochtend ervoor, voor 12:00 uur aan ons door.
  • Bij afspraken die niet worden nagekomen of die te laat worden geannuleerd, wordt ongeacht de reden, de gereserveerde tijd in rekening gebracht. De praktijkkosten hiervoor bedragen in overeenstemming met het advies van Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) minimaal €25,00 per gereserveerde tijdseenheid van 10 minuten.
  • Wij leveren ‘Mondzorg op Maat’. Daarbij bepaald de tandarts samen met u welke zorg uw gebit nodig heeft om gezond te blijven. Daarbij proberen we de mondverzorging zoveel mogelijk te combineren met een periodieke controle. Na afloop maken we altijd direct voor u een vervolgafspraak. Op die manier kunnen wij uw gebit optimaal in de gaten houden en verzorgen.
  • Ter extra herinnering en als service ontvangt u een herinnering via sms en/of email. Ook ontvangt u een afsprakenkaartje. Bewaar deze goed en neem die mee naar het volgende bezoek. U bent zelf verantwoordelijk de geplande afspraken goed in uw agenda te zetten en bij te houden.

Pijn en spoedklachten:

  • Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn verzoeken wij u bij acute spoed- en pijnklachten ’s morgens voor 10:00 uur te bellen.

De Mondzorgkliniek

Wilt u meer weten over ons en onze praktijk?

Neem contact met ons op